Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:56 | 16/07/2024
Nhiều mây 27.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.2°.

Thấp/Cao
24.2°/31.8°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
3.84 km
Gió
1.18 km/giờ
Điểm ngưng
26.5 °C
Chỉ số UV
0.44

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
417.23
NH3
2.15
NO
0.01
NO2
4.24
O3
31.47
PM10
12.25
PM25
10.59
SO2
1.64

Thời tiết Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi những ngày tới