Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:20 | 26/05/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.8°
Sáng/Tối
28.9/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 36.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Thấp/Cao

25.9°/38°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

11.86