Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:06 | 08/02/2023
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
2.87 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
2.52 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:46
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0