Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.7/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.2/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.5/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
40.5/ 40.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
40.3/ 40.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
29.6/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 41.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Thấp/Cao

26.3°/41.8°

Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

12.11