Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:02 | 24/05/2024
Nhiều mây 25.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Thấp/Cao
26°/35.3°
Độ ẩm
98%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.86 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
453.95
NH3
2.69
NO
0.07
NO2
3.56
O3
0.3
PM10
13.66
PM25
12.58
SO2
0.77

Thời tiết Xã Trà Tân - Huyện Trà Bồng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trà Tân - Huyện Trà Bồng trong 12h tới

Thời tiết Xã Trà Tân - Huyện Trà Bồng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Trà Tân - Huyện Trà Bồng những ngày tới

Lượng mưa Xã Trà Tân - Huyện Trà Bồng những ngày tới