Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:22 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Huyện Trà Bồng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.31