Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:55 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
36.6/ 24.5°
Sáng/Tối
26.6/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.4/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Thấp/Cao

24.1°/33.7°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0