Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:19 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa vừa
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0