Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:18 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

997 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Trà Bồng
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

988 mb

Tầm nhìn

3.83 km

Gió

3.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0