Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:02 | 20/04/2024
Bầu trời quang đãng 39.9°

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40.5°.

Thấp/Cao
25.5°/40.1°
Độ ẩm
26%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.26 km/giờ
Điểm ngưng
16.2 °C
Chỉ số UV
12.25

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
330.45
NH3
0.89
NO
0.09
NO2
0.61
O3
68.67
PM10
15.7
PM25
14.58
SO2
1.01

Thời tiết Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi những ngày tới