Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 17/10/2021
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
24°/29°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.6 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
0.81

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
280.38
NH3
1.08
NO
0.05
NO2
2.36
O3
41.84
PM10
2
PM25
1.59
SO2
1.68

Thời tiết Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi những ngày tới