Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:45 | 13/06/2024
Nhiều mây 27.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Thấp/Cao
25.8°/36.7°
Độ ẩm
78%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.98 km/giờ
Điểm ngưng
23.3 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
363.83
NH3
4.31
NO
0
NO2
6
O3
26.46
PM10
7.01
PM25
4.3
SO2
3.37

Thời tiết Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi những ngày tới