Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 17/10/2021
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Thấp/Cao
24°/29°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.57 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
420.57
NH3
2.44
NO
0
NO2
5.48
O3
25.03
PM10
5.92
PM25
4.96
SO2
2.47

Thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Minh Long - Quảng Ngãi những ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ Huyện Minh Long - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa và khả năng có mưa Huyện Minh Long - Quảng Ngãi những ngày tới