Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 23/07/2024
Nhiều mây 32.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.4°.

Thấp/Cao
26.5°/33.7°
Độ ẩm
60%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.74 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
2.06

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
277.04
NH3
1.24
NO
0.05
NO2
1.04
O3
46.49
PM10
3.25
PM25
2.28
SO2
0.5

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi những ngày tới