Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:04 | 24/04/2024
Nhiều mây 32.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.1°.

Thấp/Cao
25.6°/35.4°
Độ ẩm
61%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.8 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
5.14

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
453.95
NH3
6.21
NO
0.6
NO2
5.18
O3
69.38
PM10
18.42
PM25
15.13
SO2
3.31

Thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi những ngày tới