Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:06 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.8 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.8 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.62 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.49 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.4 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.24 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.28 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.09 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.88 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.83 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.68 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.11 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.44 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.99 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
4.19 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

981 mb

Gió

10.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa rất nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
97%
4.82 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
5.58 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
9.44 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
92%
10.6 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
96%
2.7 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.76 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.65 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.53 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.82 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.71 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.79 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.05 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.71 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.33 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.6 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.35 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.64 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.54 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.18 km/giờ

10:00

32°C / 36°C
Mây cụm Mây cụm
55%
0.76 km/giờ

13:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.79 km/giờ

16:00

28°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.31 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.54 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.96 km/giờ
Huyện Trà Bồng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0