Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:44 | 25/07/2024
Nhiều mây 30.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Thấp/Cao
28.5°/34.9°
Độ ẩm
60%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.7 km/giờ
Điểm ngưng
22.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
407.22
NH3
11.02
NO
0.31
NO2
8.4
O3
5.54
PM10
8.04
PM25
5.27
SO2
2.3

Thời tiết Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Đức Phổ - Quảng Ngãi những ngày tới