Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 28°
Sáng/Tối
25/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35.1/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.2/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.7/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Thấp/Cao

25.7°/35.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0