Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:13
Mưa vừa
Huyện Trà Bồng
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:18
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

3.19 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.73