Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:51 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:11
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Huyện Trà Bồng
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

12.23