Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:47 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Thấp/Cao

23°/36°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0