Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:04 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0