Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 26/05/2024
Nhiều mây 36.4°

Nhiều mây

Cảm giác như 43.5°.

Thấp/Cao
25.2°/38.2°
Độ ẩm
48%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.39 km/giờ
Điểm ngưng
23.6 °C
Chỉ số UV
11.86

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
403.88
NH3
1
NO
0.05
NO2
0.55
O3
52.93
PM10
4.58
PM25
3.73
SO2
0.81

Thời tiết Xã Trà Phú - Huyện Trà Bồng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trà Phú - Huyện Trà Bồng trong 12h tới

Thời tiết Xã Trà Phú - Huyện Trà Bồng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Trà Phú - Huyện Trà Bồng những ngày tới

Lượng mưa Xã Trà Phú - Huyện Trà Bồng những ngày tới