Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:30 | 26/05/2024
Nhiều mây 36.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 43.3°.

Thấp/Cao
25.2°/38.3°
Độ ẩm
49%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.9 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
10.67

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
397.21
NH3
1.01
NO
0.05
NO2
0.56
O3
55.79
PM10
5.6
PM25
4.62
SO2
0.86

Thời tiết Xã Trà Phong - Huyện Trà Bồng theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Trà Phong - Huyện Trà Bồng trong 12h tới

Thời tiết Xã Trà Phong - Huyện Trà Bồng những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Trà Phong - Huyện Trà Bồng những ngày tới

Lượng mưa Xã Trà Phong - Huyện Trà Bồng những ngày tới