Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.13 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.45