Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:52 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

979 mb

Gió

17.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa nhẹ
Huyện Núi Thành
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.79 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0