Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:20 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Huyện Núi Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:07
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.89 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0