Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:15 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.3/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.9/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:09
Thấp/Cao

25.7°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0