Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:46 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
28.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
22.2/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
23.9/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.7/ 23.3°
Sáng/Tối
23.3/ 27.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 24.7°
Sáng/Tối
22.5/ 27.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 25.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 23.2°
Sáng/Tối
24.1/ 24.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.1/ 22°
Sáng/Tối
23.4/ 23.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 21.1°
Sáng/Tối
23/ 21.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Thấp/Cao

22.5°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0