Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:08 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:41
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0