Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:55 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:28
Mưa nhẹ
Huyện Núi Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết