Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:40 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.6°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27.9/ 33.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 28.1°
Sáng/Tối
26/ 32.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.8°
Sáng/Tối
26.1/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 34.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Thấp/Cao

26.4°/34.6°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

2.43