Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:58 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa vừa

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.07 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.12 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.9 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.19 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.78 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.28 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.35 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.52 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.61 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.1 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.37 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.77 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.8 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.45 km/giờ

16:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.38 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.01 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.59 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.94 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.63 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.77 km/giờ

10:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.88 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.32 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.53 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.08 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.24 km/giờ
Huyện Núi Thành
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

7.56 km

Gió

4.78 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0