Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:37 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.07 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.04