Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:37 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Ít mây

19:00

24°C / 24°C
Ít mây Ít mây
71%
0.61 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Ít mây Ít mây
76%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Ít mây Ít mây
78%
0.65 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.51 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.83 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.64 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.15 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.95 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.62 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.61 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.78 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.13 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.95 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.74 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ

22:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.75 km/giờ
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật 25 phút trước
Ít mây 25°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Thấp/Cao

19°/25°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.35