Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:30 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.8/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
25.3/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30.2°
Sáng/Tối
27.2/ 36.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 28°
Sáng/Tối
25.5/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 35.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.4/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.8°
Sáng/Tối
26.1/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Thấp/Cao

25.9°/34.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0