Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:24 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:20
Nhiều mây
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0.92