Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:05 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.52