Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:46 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa nhẹ
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.38

Tin tức thời tiết