Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:05 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.67