Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:16 | 20/04/2024
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.6/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.9/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.9/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
35.1/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
36.8/ 36.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
30.8/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
26.3/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 35.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

26.4°/36.2°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

4.32