Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:32 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 30°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật 12 phút trước
Ít mây 31°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.02 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.19