Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Thấp/Cao

21°/38°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.12 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.45