Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:05 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
23/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mây rải rác
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:33
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0