Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:00 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
25.7/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 30.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 30.6°
Sáng/Tối
29.3/ 33.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 27.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Thấp/Cao

25°/28.3°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0.61