Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:00 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:39
Mưa vừa
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.66