Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:23 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.3/ 15°
Sáng/Tối
16/ 17.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.5/ 13.9°
Sáng/Tối
14/ 15.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.7/ 15°
Sáng/Tối
13.7/ 16.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.9/ 18.8°
Sáng/Tối
14.7/ 19.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 22.5°
Sáng/Tối
18.4/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 26.7°
Sáng/Tối
22.7/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 20.2°
Sáng/Tối
21.9/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.4/ 20.2°
Sáng/Tối
19.3/ 22.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.7°
Sáng/Tối
20.8/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 21°
Sáng/Tối
19.3/ 20.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 19.9°
Sáng/Tối
18.5/ 19.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 21.8°
Sáng/Tối
18.2/ 20.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
21.1/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:08
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Thấp/Cao

13°/17.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.86 km/giờ

Điểm ngưng

13.6 °C

Chỉ số UV

0.38