Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:04 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 31.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 28°
Sáng/Tối
28.1/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 32.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.2/ 30.3°
Sáng/Tối
27.6/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.2/ 30.6°
Sáng/Tối
29.2/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.7/ 30.3°
Sáng/Tối
30.1/ 34.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.8/ 30.5°
Sáng/Tối
30.7/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.6/ 29.3°
Sáng/Tối
30.2/ 33.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 29.7°
Sáng/Tối
28.8/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.7/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.9/ 30.9°
Sáng/Tối
29.5/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.7/ 28.8°
Sáng/Tối
29.1/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.7/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 31.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 27.9°
Sáng/Tối
28.2/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 27.4°
Sáng/Tối
28.6/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Thấp/Cao

26.4°/37.1°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.99