Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:48 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Thấp/Cao

16°/21°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.86