Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:07 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Nhiều mây
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Thấp/Cao

16°/18°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.2