Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 19:03 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Mưa nhẹ

19:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.54 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:26
Mưa vừa

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.73 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.31 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.69 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.22 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.13 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.68 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.69 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.95 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.83 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:25
Mưa nhẹ

01:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.5 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.51 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.4 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.41 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.69 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.76 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.6 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.36 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Mưa vừa

01:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.39 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

13:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.67 km/giờ

16:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.76 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:24
Nhiều mây

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.48 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.44 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.43 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.48 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.92 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.94 km/giờ
Huyện Tam Nông
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:27
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0