Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:10 | 24/05/2024
Nhiều mây 35°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.8°.

Thấp/Cao
27.1°/37.7°
Độ ẩm
51%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.92 km/giờ
Điểm ngưng
23.3 °C
Chỉ số UV
0.27

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
847.82
NH3
8.36
NO
0.43
NO2
16.45
O3
45.42
PM10
29.4
PM25
26.14
SO2
6.26

Thời tiết Huyện Tam Nông - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tam Nông - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tam Nông - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tam Nông - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tam Nông - Đồng Tháp những ngày tới