Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:11 | 19/07/2024
Thấp/Cao
24.6/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Thấp/Cao

24.5°/30.7°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.34 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0