Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:53 | 09/12/2023
Mây cụm 26.9°

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Thấp/Cao
24.2°/33.1°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.51 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
1508.71
NH3
8.99
NO
0.01
NO2
18.51
O3
22.35
PM10
115.21
PM25
95.24
SO2
2.92

Thời tiết Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới