Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:27 | 15/07/2024
Mưa vừa 30.2°

Mưa vừa

Cảm giác như 35.3°.

Thấp/Cao
24.4°/30.5°
Độ ẩm
66%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.5 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
1.68

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
240.33
NH3
0.85
NO
0.04
NO2
1.16
O3
28.61
PM10
1.8
PM25
1.15
SO2
0.29

Thời tiết Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới