Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:09 | 22/06/2024
Nhiều mây 26.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24.1°/30°
Độ ẩm
86%
Tầm nhìn
10 km
Gió
4.95 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
307.08
NH3
3.67
NO
0.02
NO2
5.4
O3
21.1
PM10
4.38
PM25
3.22
SO2
2.41

Thời tiết Huyện Lai Vung - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lai Vung - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lai Vung - Đồng Tháp những ngày tới