Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:27 | 15/06/2024
Mây thưa 29.2°

Mây thưa

Cảm giác như 33°.

Thấp/Cao
27.5°/36.9°
Độ ẩm
76%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.57 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
714.3
NH3
11.78
NO
0.59
NO2
18.85
O3
4.34
PM10
22.46
PM25
15.8
SO2
4.77

Thời tiết Xã Phú Thành A - Huyện Tam Nông theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Phú Thành A - Huyện Tam Nông trong 12h tới

Thời tiết Xã Phú Thành A - Huyện Tam Nông những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Phú Thành A - Huyện Tam Nông những ngày tới

Lượng mưa Xã Phú Thành A - Huyện Tam Nông những ngày tới