Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 19/06/2024
Mây cụm 27.4°

Mây cụm

Cảm giác như 31.6°.

Thấp/Cao
26.1°/36.9°
Độ ẩm
85%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.43 km/giờ
Điểm ngưng
25.3 °C
Chỉ số UV
0.79

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
367.17
NH3
5.45
NO
0.47
NO2
7.03
O3
17.52
PM10
6.8
PM25
4.68
SO2
3.19

Thời tiết Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp những ngày tới