Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:25 | 16/06/2024
Nhiều mây 33.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Thấp/Cao
26.2°/35°
Độ ẩm
49%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.8 km/giờ
Điểm ngưng
21.4 °C
Chỉ số UV
10.78

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
300.41
NH3
4.94
NO
0.2
NO2
4.28
O3
29.68
PM10
3.82
PM25
2.44
SO2
2.5

Thời tiết Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp những ngày tới