Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 16/06/2024
Nhiều mây 35.7°

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Thấp/Cao
26.5°/35.3°
Độ ẩm
45%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.86 km/giờ
Điểm ngưng
22.7 °C
Chỉ số UV
7.67

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
253.68
NH3
1.66
NO
0.03
NO2
1.99
O3
28.25
PM10
2.41
PM25
1.31
SO2
0.66

Thời tiết Hồng Ngự - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Hồng Ngự - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Hồng Ngự - Đồng Tháp những ngày tới