Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:48 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
34.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 29.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 28.2°
Sáng/Tối
26.6/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 28.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 28.2°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.3/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 28.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.5/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.4/ 28.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 28.3°
Sáng/Tối
26.9/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.9°
Sáng/Tối
27.8/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27.8/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.3/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 37.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Thấp/Cao

23.1°/37.4°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

8.76