Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:58 | 19/06/2024
Mưa vừa 27.4°

Mưa vừa

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
26.2°/35.8°
Độ ẩm
100%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.03 km/giờ
Điểm ngưng
26.8 °C
Chỉ số UV
0.73

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
467.3
NH3
7.35
NO
0.96
NO2
10.97
O3
11.44
PM10
13.14
PM25
8.56
SO2
5.72

Thời tiết Huyện Châu Thành - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Châu Thành - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Châu Thành - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Châu Thành - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Châu Thành - Đồng Tháp những ngày tới