Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:32 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.5°
Sáng/Tối
24.9/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây cụm
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 28.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Thấp/Cao

24.6°/32.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

4.09