Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 29.4°
Sáng/Tối
26.5/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27.2/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Thấp/Cao

27.8°/37.1°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0