Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:41 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ

04:00

26.3°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.21 km/giờ

07:00

26°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.2 km/giờ

10:00

27.7°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.24 km/giờ

13:00

33.2°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
9.15 km/giờ

16:00

30.1°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
7.93 km/giờ

19:00

27.6°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
6.39 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.24 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ

01:00

25.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.95 km/giờ

04:00

26.9°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
4.2 km/giờ

07:00

27.2°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.54 km/giờ

10:00

28.3°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.84 km/giờ

13:00

28.2°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.01 km/giờ

16:00

30.8°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
7.74 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.22 km/giờ

22:00

26.6°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.49 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa vừa

01:00

26.7°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
5.74 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
5.44 km/giờ

07:00

26.4°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
5.06 km/giờ

10:00

29.2°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
8.29 km/giờ

13:00

29.3°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
7.99 km/giờ

16:00

30.3°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
7.94 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.71 km/giờ

22:00

26.8°C / 28°C
Mây cụm Mây cụm
83%
4.93 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ

01:00

25.2°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.96 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.96 km/giờ

07:00

26.1°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.41 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
7.59 km/giờ

13:00

32.8°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
8.61 km/giờ

16:00

30.9°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
7.7 km/giờ

19:00

27.2°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.49 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.56 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Nhiều mây

01:00

26.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
3.94 km/giờ

04:00

26.8°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.77 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
4.95 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
6.44 km/giờ

13:00

30.6°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
7.89 km/giờ

16:00

30.4°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
7.62 km/giờ

19:00

27.6°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
5.33 km/giờ

22:00

27.5°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.45 km/giờ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.8°
Sáng/Tối
28/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
4.55 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Thấp/Cao

25.5°/33.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0