Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:38 | 15/06/2024
Nhiều mây 28.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 32.4°.

Thấp/Cao
25°/36.4°
Độ ẩm
81%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.94 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0.74

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
554.09
NH3
9.37
NO
2.63
NO2
10.8
O3
8.4
PM10
15.51
PM25
11.03
SO2
6.2

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Sa Đéc - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Sa Đéc - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Sa Đéc - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Sa Đéc - Đồng Tháp những ngày tới