Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:46 | 16/06/2024
Nhiều mây 33.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 38.9°.

Thấp/Cao
26.8°/35.7°
Độ ẩm
51%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.77 km/giờ
Điểm ngưng
22.9 °C
Chỉ số UV
11.08

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
270.37
NH3
1.84
NO
0.06
NO2
2.57
O3
24.32
PM10
2.66
PM25
1.73
SO2
0.75

Thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Hồng - Đồng Tháp những ngày tới