Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:11 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 26.2°
Sáng/Tối
24.1/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm

13:00

32.1°C / 35.7°C
Mây cụm Mây cụm
55%
1.39 km/giờ

16:00

32.2°C / 35.2°C
Mây cụm Mây cụm
54%
1.08 km/giờ

19:00

30.3°C / 33.5°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.22 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.26 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây

01:00

25.5°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.49 km/giờ

04:00

25.6°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.31 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.49 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.48 km/giờ

13:00

32.3°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.77 km/giờ

16:00

31.4°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.39 km/giờ

19:00

29.1°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.76 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
80%
3.18 km/giờ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây

01:00

25°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.23 km/giờ

04:00

24.3°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.57 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.51 km/giờ

10:00

29.7°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.37 km/giờ

13:00

32.8°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.67 km/giờ

16:00

31.7°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.47 km/giờ

19:00

27.1°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.96 km/giờ

22:00

25°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
2.97 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây

01:00

24.4°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.65 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.81 km/giờ

07:00

25.2°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.51 km/giờ

10:00

29.2°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.64 km/giờ

13:00

32°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.48 km/giờ

16:00

32°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.06 km/giờ

19:00

28.4°C / 31.1°C
Mây cụm Mây cụm
68%
3.03 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.07 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

24.1°/32.1°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

8.83