Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:56 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.5°
Sáng/Tối
26.5/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 25.2°
Sáng/Tối
27/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Thấp/Cao

24.8°/29.6°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0