Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:05 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.1/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 33.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
24.6/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
24.4/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 32.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
24.6/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.9°
Sáng/Tối
24.9/ 32.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 24.7°
Sáng/Tối
21.5/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

9.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.4/ 22.9°
Sáng/Tối
21.7/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 22.1°
Sáng/Tối
20.7/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

24.5°/33.3°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.2 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

7.93