Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:40 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.5/ 26.7°
Sáng/Tối
24.9/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
24.1/ 31.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 35°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Thấp/Cao

24.8°/32°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

8.83