Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.6/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24.6°
Sáng/Tối
25.4/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Thấp/Cao

24.8°/31.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.02 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0