Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:39 | 14/06/2024
Nhiều mây 27.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Thấp/Cao
27.5°/36.7°
Độ ẩm
79%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.39 km/giờ
Điểm ngưng
23.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
500.68
NH3
7.98
NO
0.16
NO2
12.34
O3
8.23
PM10
11.81
PM25
8.33
SO2
4.29

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Cao Lãnh - Đồng Tháp những ngày tới