Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 16/06/2024
Nhiều mây 34.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 39.7°.

Thấp/Cao
25.2°/35.8°
Độ ẩm
51%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.31 km/giờ
Điểm ngưng
23.5 °C
Chỉ số UV
7.82

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
350.48
NH3
4.12
NO
0.17
NO2
5.4
O3
27.9
PM10
4.56
PM25
3.68
SO2
2.09

Thời tiết Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tháp Mười - Đồng Tháp những ngày tới