Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:09 | 26/07/2024
Mưa vừa 25.5°

Mưa vừa

Cảm giác như 26.3°.

Thấp/Cao
24.6°/30.4°
Độ ẩm
93%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.22 km/giờ
Điểm ngưng
24.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
647.54
NH3
0.92
NO
0
NO2
18.68
O3
9.21
PM10
21.29
PM25
18.79
SO2
5.42

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận những ngày tới