Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:57 | 23/05/2024
Nhiều mây 28.3°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.8°.

Thấp/Cao
26.7°/32.4°
Độ ẩm
80%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.4 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
807.76
NH3
21.28
NO
0.05
NO2
12.85
O3
8.94
PM10
31.03
PM25
26.16
SO2
2.35

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Thiết - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phan Thiết - Bình Thuận những ngày tới

Lượng mưa Phan Thiết - Bình Thuận những ngày tới