Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 26/05/2024
Mưa nhẹ 35.4°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40.5°.

Thấp/Cao
26.2°/35.8°
Độ ẩm
50%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.94 km/giờ
Điểm ngưng
23.2 °C
Chỉ số UV
10.68

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
230.31
NH3
0.78
NO
0.03
NO2
0.73
O3
37.19
PM10
1.79
PM25
1.35
SO2
0.17

Thời tiết Xã Hàm Cường - Huyện Hàm Thuận Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hàm Cường - Huyện Hàm Thuận Nam trong 12h tới

Thời tiết Xã Hàm Cường - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hàm Cường - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Lượng mưa Xã Hàm Cường - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới