Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:47 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25.2/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:59
Thấp/Cao

26.6°/34.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0