Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 26/05/2024
Mưa nhẹ 35.3°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 40.3°.

Thấp/Cao
26.7°/35.8°
Độ ẩm
51%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.22 km/giờ
Điểm ngưng
23 °C
Chỉ số UV
11.99

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
230.31
NH3
0.59
NO
0.03
NO2
0.61
O3
38.98
PM10
1.91
PM25
1.44
SO2
0.16

Thời tiết Xã Tân Thành - Huyện Hàm Thuận Nam theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Thành - Huyện Hàm Thuận Nam trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Thành - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Thành - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Thành - Huyện Hàm Thuận Nam những ngày tới